Zrównoważony rozwój

Powodzenie na rynku krajowym i zagranicznym zależy od zaufania, którym obdarzają nas ludzie, w tym zaufania klientów, że nasza marka jest synonimem odpowiedniej, powtarzalnej jakości.
Naszym celem jest identyfikowanie, a także spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów, dostawców a także pracowników. Chcemy być postrzegani jako wiarygodny, długoterminowy partner biznesowy, rzetelny i godny zaufania pracodawca, odpowiedzialny partner w kontaktach z lokalną społecznością.
We wszystkich działaniach kierujemy się zasadami zrównoważonego rozwoju, nadrzędnymi wartościami etycznymi oraz poczuciem odpowiedzialności społecznej wobec wszystkich znajdujących się w zasięgu oddziaływania naszej działalności, teraz i w przyszłości.

1. ZARZĄDZANIE

-Komunikacja i relacje wewnętrzne
Współpracę z pracownikami opieramy na szacunku dla ich godności osobistej. Respektujemy prawo pracownika do prywatności i  dyskrecji. Budujemy środowisko pracy, w którym panuje wzajemne zaufanie, gdzie wszyscy czują się odpowiedzialni za działanie  i dobre imię firmy. Dążymy do zapewnienia jednoznacznej i pełnej komunikacji z każdym pracownikiem. Wspieramy  pracowników w podnoszeniu kwalifikacji i doskonaleniu ich zdolności oraz umiejętności.

-Komunikacja i relacje zewnętrzne
Budowanie długoterminowych relacji to podstawowa zasada, którą kierujemy się w relacjach biznesowych.

-Klienci
Klientom dostarczamy wyroby o odpowiedniej i powtarzalnej jakości, bezpieczne dla konsumenta. Podajemy pełne, zgodne z naszą wiedzą, informacje na temat właściwości i wykorzystania oferowanych produktów.

-Dostawcy
Nasi dostawcy wybierani są na drodze kwalifikacji, poprzez ocenę możliwości spełnienia wyspecyfikowanych wymagań. Prowadzą oni działalność spójną z naszym kierunkiem rozwoju. Otwartość na ich problemy i udzielenie wsparcia na każdym etapie współpracy to kluczowa zasada budowania obustronnego zaufania.

-Strategia i zarządzanie zasobami ludzkimi
Realizujemy ideę równości szans we wszystkich naszych praktykach, polityce i procedurach rekrutacyjnych. Spełniając wymagania dla danego stanowiska pracy, żaden pracownik lub potencjalny pracownik firmy nie doświadczy dyskryminacji z powodu narodowości, pochodzenia, wyznania, koloru skóry, wieku, płci, orientacji seksualnej, stanu cywilnego, poglądów, niepełnosprawności, przynależności do związków lub organizacji innego typu.

-Społeczne aspekty działalności
Kierujemy się rzetelnością, uczciwością i szacunkiem wobec społeczeństwa. Respektujemy jego prawa, a także dbamy o ochronę środowiska i zrównoważony rozwój nasz i naszego otoczenia.

2. ŚRODOWISKO NATURALNE

Mając na uwadze wpływ na środowisko naturalne zidentyfikowaliśmy kluczowe aspekty naszego oddziaływania, a także określiliśmy sposób ich monitorowania oraz kontroli. W codziennym postępowaniu kierujemy się zasadami racjonalnego użytkowania surowców, materiałów, paliw, energii i wody. Stale rozwijamy poziom świadomości kadry kierowniczej i pracowników w celu promowania praktyk przychylnych środowisku naturalnemu oraz potrzeby doskonalenia metod zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska. Podobnych działań oczekujemy od naszych dostawców. Wspieramy ich wiedzą i doświadczeniem, zachęcając do optymalnego wykorzystania posiadanych przez nich zasobów.

-Zużycie surowców, materiałów, paliw, energii i wody, odpady, emisja
Każdego dnia monitorujemy zużycie surowców, materiałów, paliw, energii i wody, ilości generowanych odpadów i emisję. Podejmujemy działania w celu redukcji zużyć, racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów.

3. BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PRACOWNIKÓW, DOSTAWCÓW, KLIENTÓW

Nieustannie podnosimy kwalifikacje i świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa. Promujemy zachowania, kulturę pracy pozwalającą na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, dostawcom, klientom i innym osobom przebywającym na terenie naszej firmy. Nie zaprzestajemy działań w kierunku doskonalenia środowiska pracy i zapobiegania potencjalnym zagrożeniom.

-System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
Dokonujemy systematycznych kontroli warunków pracy. Przeprowadzamy analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizujemy przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne mające na celu zapobieganie potencjalnym zagrożeniom życia lub zdrowia

4. CERTYFIKACJA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

Co roku potwierdzamy zasadność założonych działań, realizację celów poprzez dobrowolne poddanie ich ocenie przez niezależne, zewnętrzne jednostki.

Z przyjemnością informujemy, że kierunek naszego rozwoju został pozytywnie oceniony i w efekcie potwierdzony uzyskaniem certyfikacji na zgodność z systemami: FSSC 22000, ISO 14001:2015 i SMETA 4 Pillars.

Adres

ul. Łódzka 41, Bramki 05-870 Błonie

Social media

Linked In Dołącz do nas

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji. Korzystając z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce cookies.

Suszarnia Warzyw Jaworski
Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa

Kontakt

+48 22 725 60 02

suszarnia@jaworski.com.pl

ul. Łódzka 41, Bramki
05-870 Błonie, Polska