Nasz innowacyjny produkt
- niskotłuszczowa cebula smażona
Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J.

W trosce o zdrowie i życie naszych pracowników i wszystkich tych którzy z nami współpracują Kierownictwo Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J. ustanowiło niniejszą politykę bezpieczeństwa i higieny pracy w celu określenia zobowiązań dotyczących zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Suszarnia Warzyw Jaworski Sp. J. jako producent suszy warzywnych zobowiązuje się do:

  • identyfikowania, aktualizowania i spełniania wymagań wynikających z przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przeprowadzania systematycznej identyfikacji oraz analizy zagrożeń i ryzyka zawodowego, a następnie podejmowanie działań dla zmniejszenia zagrożeń wypadkowych,
  • eliminowania lub minimalizowania występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych metod pracy,
  • podejmowania działań mających na celu zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, incydentom oraz chorobom zawodowym,
  • podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie BHP w celu promowania bezpiecznych zachowań, oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszym Klientom, podwykonawcom, dostawcom i innym osobom przebywającym na terenie naszej firmy,
  • ciągłego doskonalenia środowiska pracy i zapobiegania zagrożeniom

Niniejsza Polityka jest nadzorowana,

przeglądana i zakomunikowana

pracownikom Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J.

i stronom zainteresowanym

SedexKosherTUVFSSC_22000
Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa | Jaworski Vegetable Drying Plant
Realizacja: Progressiva
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019