Nasz innowacyjny produkt
- niskotłuszczowa cebula smażona
Przebieg procesu sterylizacji parowej
Produkt pobrany z magazynu wsypywany jest do podajnika, na którym zamontowane jest sito. Jest to pierwszy etap przesiewania towaru, który pozwala na odsianie największych ciał obcych.

Następnie poprzez śluzę surowiec podawany jest do sterylizatora. Przy wylocie z podajnika zamontowany jest magnes, który eliminuje ferromagnetyki znajdujące się w towarze. Do sterylizatora wtryskiwana jest nasycona para wodna pod odpowiednim ciśnieniem, od 0,16 do 0,60 bar, oraz temperaturą, od 120 do 400°C. Parametry sterylizacji dobieramy bazując na naszym doświadczeniu, w zależności od rodzaju i stopnia skażenia produktu. Produkt przebywa w sterylizatorze od 15 do 60 sekund.

W dalszej kolejności surowiec odprowadzany jest śluzą do pierwszej z dwóch suszarek, gdzie strumień gorącego powietrza usuwa nadmiar wilgoci spowodowany działaniem gorącej pary. W tym momencie procesu sterylizacji następuje odseparowanie najdrobniejszych części produktu i piasku.

Wilgotność produktu obniżamy w dwóch etapach, wykorzystując kolejno dwie suszarki, gdzie temperatura powietrza używanego do osuszenia wynosi około 80°C, dzięki czemu ubytek olejków eterycznych sterylizowanego towaru jest minimalny.

Wysuszony produkt podawany jest następnie do chłodziarki, gdzie następuje jego wychłodzenie w strumieniu zimnego powietrza o temperaturze około 10°C. W chłodziarce, analogicznie jak w suszarkach, następuje odsiewanie najdrobniejszych części produktu i piasku.

Za chłodziarką zainstalowane jest jeszcze jedno sito wibrujące, którego rozmiar dobierany jest w zależności od rodzaju towaru poddawanego procesowi sterylizacji. Aby zapobiec ponownemu rozwinięciu się bakterii, towar jest od nowa pakowany w papierowe worki z foliową wkładką. Do każdej partii dołączany jest tzw. raport z przebiegu procesu, a także certyfikat jakościowy, w którym gwarantujemy zgodność towaru z polską normą.

SedexKosherTUVFSSC_22000
Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa | Jaworski Vegetable Drying Plant
Realizacja: Progressiva
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019