Nasz innowacyjny produkt
- niskotłuszczowa cebula smażona
Polityka jakości i bezpieczeństwa żywności
Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J.
Nadrzędnym celem Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J. jest zapewnienie wymaganej prawem i spełniającej wymagania klientów jakości wytwarzanych wyrobów oraz bezpieczeństwa na każdym odcinku łańcucha żywnościowego „od pola do stołu” w zakresie prowadzonej przez organizację działalności.

Suszarnia Warzyw Jaworski Sp. J., realizując zasadę kompleksowego podejścia do zarządzania jakością i bezpieczeństwa żywności zapewnia:
  • przestrzeganie zasad odpowiedzialności społecznej wobec naszych pracowników, interesariuszy i społeczności;
  • przestrzeganie przepisów prawa i zobowiązań umownych wobec klientów;
  • utrzymywanie skutecznej komunikacji (wewnętrznej i zewnętrznej) związanej z bezpieczeństwem i jakością wytwarzanych wyrobów;
  • realizowanie zakupów u kwalifikowanych dostawców, gwarantujących bezpieczeństwo i odpowiednią jakość dostarczanych wyrobów;
  • stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo wytwarzanej żywności;
  • zapewnienie odpowiednich standardów higienicznych na wszystkich etapach procesu wytwarzania, magazynowania i dystrybucji;
  • podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa żywności;
  • ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i jakością.Niniejsza Polityka jest nadzorowana,przeglądana i zakomunikowana pracownikom Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J. i stronom zainteresowanymTUV
SedexKosherTUVFSSC_22000
Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa | Jaworski Vegetable Drying Plant
Realizacja: Progressiva
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019