Nasz innowacyjny produkt
- niskotłuszczowa cebula smażona
Polityka odpowiedzialnego i etycznego biznesu
Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J.

Budując wiarygodność Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J. Kierownictwo organizacji ustanowiło niniejszą politykę odpowiedzialnego i etycznego biznesu w celu określenia zobowiązań wobec wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy

Suszarnia Warzyw Jaworski Sp. J. jako producent suszy warzywnych zobowiązuje się do:

  • postępowania zgodnie z zasadą legalności poprzez przestrzeganie przepisów prawa i norm społecznych
  • przestrzegania zasad lojalności, bezstronności i uczciwości w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych,
  • uczciwego współzawodnictwa z konkurentami i nie podważania ich reputacji,
  • budowania partnerskich stosunków z dostawcami i klientami (konsekwentnie przestrzegając zasady „wygrasz Ty, wygram Ja”),
  • identyfikowanie, zapobieganie i przeciwstawianie się wszelkim zachowaniom korupcyjnym w relacjach wewnętrznych (nepotyzm) i zewnętrznym,
  • przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji i poszanowania praw człowieka (niezależnie od koloru jego skóry, narodowości, płci, przekonań religijnych i politycznych),
  • kierowania się w swoich działaniach zasadą apolityczności,
  • rzetelnego wywiązywania się ze zobowiązań i powinności wobec urzędów, banków i instytucji otoczenia biznesu.


Niniejsza Polityka jest nadzorowana,

przeglądana i zakomunikowana

pracownikom Suszarni Warzyw Jaworski Sp. J.

i stronom zainteresowanym

SedexKosherTUVFSSC_22000
Suszarnia Warzyw Jaworski Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa | Jaworski Vegetable Drying Plant
Realizacja: Progressiva
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019